หมวดหมู่:

conjugações

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjugações

 • การออกเสียง : abalandrar abalandrar [oc]
 • การออกเสียง : abarco abarco [es]
 • การออกเสียง : aoristo aoristo [pt]
 • การออกเสียง : aquento aquento [pt]
 • การออกเสียง : atroo atroo [pt]
 • การออกเสียง : couber couber [pt]
 • การออกเสียง : cursivo cursivo [pt]
 • การออกเสียง : der der [de]
 • การออกเสียง : gerundivo gerundivo [pt]
 • การออกเสียง : iterativo iterativo [pt]
 • การออกเสียง : jussivo jussivo [pt]
 • การออกเสียง : pactuo pactuo [pt]
 • การออกเสียง : petir petir [ind]
 • การออกเสียง : pregoa pregoa [pt]
 • การออกเสียง : presuntivo presuntivo [pt]
 • การออกเสียง : puser puser [pt]