• การออกเสียงคำว่า poderia (Portugal) poderia (Portugal) [pt]
 • การออกเสียงคำว่า lançou (Portugal) lançou (Portugal) [pt]
 • การออกเสียงคำว่า deu (Portugal) deu (Portugal) [pt]
 • การออกเสียงคำว่า terá (Portugal) terá (Portugal) [pt]
 • การออกเสียงคำว่า veja (Portugal) veja (Portugal) [pt]
 • การออกเสียงคำว่า ousar (Portugal) ousar (Portugal) [pt]
 • การออกเสียงคำว่า olhe (Portugal) olhe (Portugal) [pt]
 • การออกเสียงคำว่า ouço (Portugal) ouço (Portugal) [pt]
 • การออกเสียงคำว่า houve (portugal) houve (portugal) [pt]
 • การออกเสียงคำว่า atroo atroo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า abarco abarco [es]
 • การออกเสียงคำว่า abalandrar abalandrar [oc]
 • การออกเสียงคำว่า puser puser [pt]
 • การออกเสียงคำว่า der der [de]
 • การออกเสียงคำว่า couber couber [pt]
 • การออกเสียงคำว่า petir petir [ind]
 • การออกเสียงคำว่า pregoa pregoa [pt]
 • การออกเสียงคำว่า pactuo pactuo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า aquento aquento [pt]
 • การออกเสียงคำว่า cursivo cursivo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า presuntivo presuntivo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า iterativo iterativo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า jussivo jussivo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า aoristo aoristo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า gerundivo gerundivo [pt]