• การออกเสียงคำว่า netbooks netbooks [en]
  • การออกเสียงคำว่า DVD DVD [es]
  • การออกเสียงคำว่า netbook netbook [en]
  • การออกเสียงคำว่า adaptador adaptador [es]
  • การออกเสียงคำว่า disco versátil digital disco versátil digital [es]
  • การออกเสียงคำว่า procesador procesador [es]
  • การออกเสียงคำว่า MPEG-4 MPEG-4 [en]
  • การออกเสียงคำว่า cable cable [en]
  • การออกเสียงคำว่า correo electrónico correo electrónico [es]