• บันทึกการออกเสียงคำว่า Aram Jachaturián Aram Jachaturián [hy] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Maddalena Laura Lombardini Sirmen Maddalena Laura Lombardini Sirmen [it]
 • การออกเสียงคำว่า Juliusz Zarębski Juliusz Zarębski [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Dmitri Shostakovich Dmitri Shostakovich [en]
 • การออกเสียงคำว่า Paul Gilson Paul Gilson [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Nacho Cano Nacho Cano [es]
 • การออกเสียงคำว่า Enguerrand-Friedrich Lühl-Dolgorukiy Enguerrand-Friedrich Lühl-Dolgorukiy [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Dohnányi Ernő Dohnányi Ernő [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Eduard Helsted Eduard Helsted [da]
 • การออกเสียงคำว่า Johann Joachim Agrell Johann Joachim Agrell [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Arne Arne [sv]
 • การออกเสียงคำว่า John Dunstable John Dunstable [en]
 • การออกเสียงคำว่า truid truid [da]
 • การออกเสียงคำว่า aagesen aagesen [da]
 • การออกเสียงคำว่า Tadd Dameron Tadd Dameron [en]
 • การออกเสียงคำว่า Michał Urbaniak Michał Urbaniak [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Gustavo Santaolalla Gustavo Santaolalla [es]
 • การออกเสียงคำว่า Joan Tower Joan Tower [en]
 • การออกเสียงคำว่า William Herschel William Herschel [en]
 • การออกเสียงคำว่า Marek Grechuta Marek Grechuta [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Adam Darski Adam Darski [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Czesław Niemen Czesław Niemen [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Anna Maria Jopek Anna Maria Jopek [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Cahit Berkay Cahit Berkay [tr]
 • การออกเสียงคำว่า Antonio Bazzini Antonio Bazzini [it]
 • การออกเสียงคำว่า Neumane Neumane [en]
 • การออกเสียงคำว่า Uuno Klami Uuno Klami [fi]
 • การออกเสียงคำว่า Czikszentmihalyi Czikszentmihalyi [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Agostino Steffani Agostino Steffani [it]
 • การออกเสียงคำว่า Knudage Riisager Knudage Riisager [da]