หมวดหมู่:

commonly mispronounced words

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcommonly mispronounced words

 • การออกเสียง : debut debut [en]
 • การออกเสียง : mischievous mischievous [en]
 • การออกเสียง : arctic arctic [en]
 • การออกเสียง : accessory accessory [en]
 • การออกเสียง : succeed succeed [en]
 • การออกเสียง : Babel Babel [en]
 • การออกเสียง : patriot patriot [en]
 • การออกเสียง : usage usage [en]
 • การออกเสียง : Taurus Taurus [en]
 • การออกเสียง : rodeo rodeo [en]
 • การออกเสียง : senile senile [en]
 • การออกเสียง : Gaelic Gaelic [en]
 • การออกเสียง : balsamic balsamic [en]
 • การออกเสียง : rabid rabid [en]
 • การออกเสียง : gymnast gymnast [en]
 • การออกเสียง : chamois chamois [en]
 • การออกเสียง : vaccinate vaccinate [en]
 • การออกเสียง : ecstatic ecstatic [en]
 • การออกเสียง : Bacchus Bacchus [en]
 • การออกเสียง : Moray Moray [sco]
 • การออกเสียง : indict indict [en]
 • การออกเสียง : wassail wassail [en]
 • การออกเสียง : reparable reparable [en]
 • การออกเสียง : jewels jewels [en]
 • การออกเสียง : chauvinism chauvinism [en]
 • การออกเสียง : drowned drowned [en]
 • การออกเสียง : conservatism conservatism [en]
 • การออกเสียง : mischievousness mischievousness [en]
 • การออกเสียง : zydeco zydeco [en]