หมวดหมู่:

colour.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcolour.

  • การออกเสียง : red red [en]
  • การออกเสียง : pink pink [en]
  • การออกเสียง : mapula mapula [tl]