หมวดหมู่:

cliente

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcliente

  • การออกเสียง : زبون زبون [ar]