หมวดหมู่:

clichés

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงclichés

  • การออกเสียง : Douce France Douce France [fr]
  • การออกเสียง : Verte campagne Verte campagne [fr]
  • การออกเสียง : Perfide Albion Perfide Albion [fr]
  • การออกเสียง : La verte Érin La verte Érin [fr]