หมวดหมู่:

Classical Mythology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงClassical Mythology

  • การออกเสียง : Asclepius Asclepius [en]
  • การออกเสียง : Zephyrus Zephyrus [en]
  • การออกเสียง : Achates Achates [la]