หมวดหมู่:

Cities - Macedonia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCities - Macedonia

 • การออกเสียง : Велес Велес [mk]
 • การออกเสียง : Охрид Охрид [ru]
 • การออกเสียง : Скопје Скопје [mk]
 • การออกเสียง : Струмица Струмица [mk]
 • การออกเสียง : Штип Штип [mk]
 • การออกเสียง : Гевгелија Гевгелија [mk]
 • การออกเสียง : Преспа Преспа [mk]
 • การออกเสียง : Крива Паланка Крива Паланка [mk]
 • การออกเสียง : Струга Струга [mk]
 • การออกเสียง : Гостивар Гостивар [mk]
 • การออกเสียง : Кавадарци Кавадарци [mk]
 • การออกเสียง : Крушево Крушево [mk]
 • การออกเสียง : Кочани Кочани [mk]
 • การออกเสียง : Неготино Неготино [mk]
 • การออกเสียง : Куманово Куманово [mk]
 • การออกเสียง : Кичево Кичево [mk]
 • การออกเสียง : Дојран Дојран [mk]
 • การออกเสียง : Прилеп Прилеп [mk]
 • การออกเสียง : Тетово Тетово [mk]
 • การออกเสียง : Битола Битола [mk]
 • การออกเสียง : Дебар Дебар [mk]
 • การออกเสียง : Берово Берово [mk]