หมวดหมู่:

ciprés

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงciprés

  • การออกเสียง : len len [cs]