หมวดหมู่:

ciprés

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงciprés

  • การออกเสียง : len
    len [cs]