หมวดหมู่:

ciencias naturais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงciencias naturais

 • การออกเสียง : volcánico volcánico [es]
 • การออกเสียง : astroxeoloxía astroxeoloxía [gl]
 • การออกเสียง : Heterocongro Heterocongro [gl]
 • การออกเสียง : Orografía Orografía [gl]
 • การออกเสียง : xardín botánico xardín botánico [gl]
 • การออกเสียง : Phoenicopteriformes Phoenicopteriformes [en]
 • การออกเสียง : evolución dos organismos evolución dos organismos [gl]
 • การออกเสียง : estratigrafia estratigrafia [ca]
 • การออกเสียง : Piciformes Piciformes [en]
 • การออกเสียง : pedras preciosas pedras preciosas [gl]
 • การออกเสียง : meteoros meteoros [gl]
 • การออกเสียง : Ficoloxía Ficoloxía [gl]
 • การออกเสียง : vestixios vestixios [gl]
 • การออกเสียง : Dendroloxía Dendroloxía [gl]
 • การออกเสียง : mamaloxía mamaloxía [gl]
 • การออกเสียง : Biotecnoloxía Biotecnoloxía [gl]
 • การออกเสียง : crecemento crecemento [gl]
 • การออกเสียง : torácica torácica [pt]
 • การออกเสียง : Limnoloxía Limnoloxía [gl]
 • การออกเสียง : intelixencia intelixencia [gl]
 • การออกเสียง : Caldeirón Caldeirón [gl]
 • การออกเสียง : carnívoros carnívoros [es]
 • การออกเสียง : Oncoloxía Oncoloxía [gl]
 • การออกเสียง : Coroloxía Coroloxía [gl]
 • การออกเสียง : areoloxía areoloxía [gl]
 • การออกเสียง : multicelular multicelular [gl]
 • การออกเสียง : selenoloxía selenoloxía [gl]
 • การออกเสียง : Aerobioloxía Aerobioloxía [gl]
 • การออกเสียง : poboacional poboacional [gl]
 • การออกเสียง : Xeomorfoloxía Xeomorfoloxía [gl]
 • การออกเสียง : ventrículos ventrículos [es]
 • การออกเสียง : xeólogos xeólogos [gl]
 • การออกเสียง : comensalismo comensalismo [pt]
 • การออกเสียง : etoloxía etoloxía [gl]
 • การออกเสียง : Palinoloxía Palinoloxía [gl]
 • การออกเสียง : fenoloxía fenoloxía [gl]
 • การออกเสียง : íleo íleo [es]
 • การออกเสียง : xardinería xardinería [gl]
 • การออกเสียง : Neurobioloxía Neurobioloxía [gl]
 • การออกเสียง : Terioloxía Terioloxía [gl]
 • การออกเสียง : Glacioloxía Glacioloxía [gl]
 • การออกเสียง : tiburóns tiburóns [gl]
 • การออกเสียง : relacións relacións [gl]
 • การออกเสียง : Paleoxeografia Paleoxeografia [gl]
 • การออกเสียง : corpos de auga corpos de auga [gl]
 • การออกเสียง : síntese proteica síntese proteica [gl]
 • การออกเสียง : ornitoloxía ornitoloxía [gl]
 • การออกเสียง : paisaxe paisaxe [gl]
 • การออกเสียง : xenética de poboacións xenética de poboacións [gl]
 • การออกเสียง : fisioloxía fisioloxía [gl]
 • การออกเสียง : vexetais vexetais [gl]
 • การออกเสียง : ciclo xeográfico ciclo xeográfico [gl]
 • การออกเสียง : marsupiais marsupiais [gl]
 • การออกเสียง : sistema hexagonal sistema hexagonal [gl]
 • การออกเสียง : bronquiolos bronquiolos [es]
 • การออกเสียง : animais sociais animais sociais [gl]
 • การออกเสียง : haploides haploides [gl]
 • การออกเสียง : Filoxeografía Filoxeografía [gl]
 • การออกเสียง : paleobotánica paleobotánica [gl]
 • การออกเสียง : Garduña Garduña [gl]
 • การออกเสียง : Lique Lique [gl]
 • การออกเสียง : rāma rāma [sa]
 • การออกเสียง : Leirón rabudo Leirón rabudo [gl]
 • การออกเสียง : vexiga natatoria vexiga natatoria [gl]
 • การออกเสียง : gando gando [gl]
 • การออกเสียง : rádula rádula [es]
 • การออกเสียง : Botánica descritiva Botánica descritiva [gl]
 • การออกเสียง : Simbioloxía Simbioloxía [gl]
 • การออกเสียง : neuroloxía neuroloxía [gl]
 • การออกเสียง : respiración branquial respiración branquial [gl]
 • การออกเสียง : Bioxeografía Bioxeografía [gl]
 • การออกเสียง : morfoxénese morfoxénese [gl]
 • การออกเสียง : Federación Ecoloxista Galega Federación Ecoloxista Galega [gl]
 • การออกเสียง : canídeos canídeos [pt]
 • การออกเสียง : ovíparos ovíparos [es]
 • การออกเสียง : peixes demersais peixes demersais [gl]
 • การออกเสียง : tartarugas tartarugas [gl]
 • การออกเสียง : herpetoloxía herpetoloxía [gl]
 • การออกเสียง : material xenético material xenético [gl]
 • การออกเสียง : sangue venoso sangue venoso [gl]
 • การออกเสียง : fendeduras da farinxe fendeduras da farinxe [gl]
 • การออกเสียง : bioloxía celular bioloxía celular [gl]
 • การออกเสียง : apodiformes apodiformes [es]
 • การออกเสียง : plantas alimenticias plantas alimenticias [gl]
 • การออกเสียง : ondas sísmicas ondas sísmicas [gl]
 • การออกเสียง : peixe branco peixe branco [gl]
 • การออกเสียง : paisaxe natural paisaxe natural [gl]
 • การออกเสียง : pulmóns pulmóns [gl]
 • การออกเสียง : Leirón careto Leirón careto [gl]
 • การออกเสียง : placas tectónicas placas tectónicas [es]
 • การออกเสียง : dentes quitinosos dentes quitinosos [gl]
 • การออกเสียง : cuncha cuncha [gl]
 • การออกเสียง : fitografía fitografía [gl]
 • การออกเสียง : Gruiformes Gruiformes [en]
 • การออกเสียง : prións prións [gl]
 • การออกเสียง : Viroloxía Viroloxía [gl]
 • การออกเสียง : aletas aletas [es]
 • การออกเสียง : Esquío Esquío [gl]
 • การออกเสียง : casuar casuar [pt]
 • การออกเสียง : Bioxeográfia Bioxeográfia [gl]