หมวดหมู่:

ciemność

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงciemność

 • การออกเสียง : zmrok zmrok [pl]
 • การออกเสียง : noce noce [it]
 • การออกเสียง : nieprzenikniona nieprzenikniona [pl]
 • การออกเสียง : ściemniać się ściemniać się [pl]
 • การออกเสียง : przyciemnianie przyciemnianie [pl]
 • การออกเสียง : ciemności ciemności [pl]
 • การออกเสียง : bezbrzeżna bezbrzeżna [pl]
 • การออกเสียง : zaciemniona zaciemniona [pl]
 • การออกเสียง : smołowa smołowa [pl]
 • การออกเสียง : ściemnić ściemnić [pl]
 • การออกเสียง : ciemnica ciemnica [pl]
 • การออกเสียง : piwniczna piwniczna [pl]
 • การออกเสียง : ciemnawo ciemnawo [pl]
 • การออกเสียง : choć oko wykol choć oko wykol [pl]
 • การออกเสียง : głębinowa głębinowa [pl]
 • การออกเสียง : w ciemności w ciemności [pl]
 • การออกเสียง : z ciemności z ciemności [pl]