หมวดหมู่:

ciambella di pane

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงciambella di pane

  • การออกเสียง : bagel
    bagel [en]