หมวดหมู่:

ciało niebieskie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงciało niebieskie

  • การออกเสียง : meteoryt
    meteoryt [pl]
  • การออกเสียง : asteroid
    asteroid [en]