หมวดหมู่:

chv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchv

  • การออกเสียง : F
    F [de]