หมวดหมู่:

chirashi zushi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchirashi zushi

  • การออกเสียง : chirashi zushi chirashi zushi [ja]