หมวดหมู่:

chinese provinces and cities

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchinese provinces and cities

 • การออกเสียง : 台灣 台灣 [zh]
 • การออกเสียง : 北京 北京 [nan]
 • การออกเสียง : 台湾 台湾 [zh]
 • การออกเสียง : 天津 天津 [zh]
 • การออกเสียง : 重慶 重慶 [zh]
 • การออกเสียง : 重庆 重庆 [zh]
 • การออกเสียง : 浙江省 浙江省 [ja]
 • การออกเสียง : 山东省 山东省 [zh]
 • การออกเสียง : 广西壮族自治区 广西壮族自治区 [zh]
 • การออกเสียง : 四川省 四川省 [ja]
 • การออกเสียง : 廣西壯族自治區 廣西壯族自治區 [zh]
 • การออกเสียง : 宁夏回族自治区 宁夏回族自治区 [zh]
 • การออกเสียง : 河北省 河北省 [zh]
 • การออกเสียง : 福建省 福建省 [ja]
 • การออกเสียง : 廣東省 廣東省 [yue]
 • การออกเสียง : 香港特別行政區 香港特別行政區 [yue]
 • การออกเสียง : 河南省 河南省 [zh]
 • การออกเสียง : 雲南省 雲南省 [ja]
 • การออกเสียง : 澳門特別行政區 澳門特別行政區 [zh]
 • การออกเสียง : 湖南省 湖南省 [hak]
 • การออกเสียง : 广东省 广东省 [zh]
 • การออกเสียง : 陝西省 陝西省 [zh]
 • การออกเสียง : 湖北省 湖北省 [zh]
 • การออกเสียง : 遼寧省 遼寧省 [ja]
 • การออกเสียง : 海南省 海南省 [zh]
 • การออกเสียง : 山東省 山東省 [ja]
 • การออกเสียง : Hebei Hebei [cjy]
 • การออกเสียง : 江苏省 江苏省 [zh]
 • การออกเสียง : 吉林省 吉林省 [zh]
 • การออกเสียง : 安徽省 安徽省 [zh]
 • การออกเสียง : 山西省 山西省 [zh]
 • การออกเสียง : 西藏自治區 西藏自治區 [zh]
 • การออกเสียง : 江蘇省 江蘇省 [ja]
 • การออกเสียง : 香港特别行政区 香港特别行政区 [zh]
 • การออกเสียง : 內蒙古自治區 內蒙古自治區 [yue]
 • การออกเสียง : 新疆維吾爾自治區 新疆維吾爾自治區 [zh]
 • การออกเสียง : 青海省 青海省 [zh]
 • การออกเสียง : 辽宁省 辽宁省 [zh]
 • การออกเสียง : 貴州省 貴州省 [zh]
 • การออกเสียง : 澳门特别行政区 澳门特别行政区 [nan]
 • การออกเสียง : 新疆维吾尔自治区 新疆维吾尔自治区 [zh]
 • การออกเสียง : 江西省 江西省 [zh]
 • การออกเสียง : 黑龍江省 黑龍江省 [ja]
 • การออกเสียง : 陕西省 陕西省 [zh]
 • การออกเสียง : 云南省 云南省 [zh]
 • การออกเสียง : 甘肅省 甘肅省 [zh]
 • การออกเสียง : 西藏自治区 西藏自治区 [zh]
 • การออกเสียง : 寧夏回族自治區 寧夏回族自治區 [zh]
 • การออกเสียง : 贵州省 贵州省 [zh]
 • การออกเสียง : 甘肃省 甘肃省 [zh]
 • การออกเสียง : 黑龙江省 黑龙江省 [zh]