หมวดหมู่:

chinese places

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchinese places

  • การออกเสียง : 香港島 香港島 [zh]
  • การออกเสียง : Chinatown Chinatown [en]