หมวดหมู่:

chinese idiom

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchinese idiom

 • การออกเสียง : 冰冻三尺,非一日之寒 冰冻三尺,非一日之寒 [zh]
 • การออกเสียง : 脍炙人口 脍炙人口 [zh]
 • การออกเสียง : 不经一事,不长一智 不经一事,不长一智 [zh]
 • การออกเสียง : 不露声色 不露声色 [zh]
 • การออกเสียง : 望穿秋水 望穿秋水 [zh]
 • การออกเสียง : 雪上加霜 雪上加霜 [zh]
 • การออกเสียง : 如日中天 如日中天 [zh]
 • การออกเสียง : 含苞待放 含苞待放 [zh]
 • การออกเสียง : 石破天惊 石破天惊 [zh]
 • การออกเสียง : 纨绔子弟 纨绔子弟 [zh]
 • การออกเสียง : 雪中送炭 雪中送炭 [zh]
 • การออกเสียง : 柳暗花明 柳暗花明 [zh]
 • การออกเสียง : 风姿绰约 风姿绰约 [zh]
 • การออกเสียง : 鳏寡孤独 鳏寡孤独 [zh]
 • การออกเสียง : 郁郁葱葱 郁郁葱葱 [zh]
 • การออกเสียง : 指手畫腳 指手畫腳 [zh]
 • การออกเสียง : 年華似水 年華似水 [yue]
 • การออกเสียง : 冰凍三尺,非一日之寒 冰凍三尺,非一日之寒 [zh]
 • การออกเสียง : 喧賓奪主 喧賓奪主 [yue]
 • การออกเสียง : 起死回生 起死回生 [ja]
 • การออกเสียง : 鸟语花香 鸟语花香 [zh]
 • การออกเสียง : 塞翁失馬焉知非福 塞翁失馬焉知非福 [yue]
 • การออกเสียง : 卖儿鬻女 卖儿鬻女 [zh]
 • การออกเสียง : 傾盆大雨 傾盆大雨 [zh]
 • การออกเสียง : 掛羊頭賣狗肉 掛羊頭賣狗肉 [yue]
 • การออกเสียง : 争奇斗艳 争奇斗艳 [zh]
 • การออกเสียง : 冷暖自知 冷暖自知 [zh]
 • การออกเสียง : 一叶落知天下秋 一叶落知天下秋 [zh]
 • การออกเสียง : 口若悬河 口若悬河 [zh]
 • การออกเสียง : 居安思危 居安思危 [zh]
 • การออกเสียง : 波澜壮阔 波澜壮阔 [zh]
 • การออกเสียง : 堅如磐石 堅如磐石 [zh]
 • การออกเสียง : 百花盛开 百花盛开 [zh]
 • การออกเสียง : 聲東擊西 聲東擊西 [zh]
 • การออกเสียง : 风调雨顺 风调雨顺 [zh]
 • การออกเสียง : 门庭若市 门庭若市 [zh]
 • การออกเสียง : 目光如劍 目光如劍 [zh]
 • การออกเสียง : 敗者為寇 敗者為寇 [zh]
 • การออกเสียง : 车水马龙 车水马龙 [zh]
 • การออกเสียง : 花好月圆 花好月圆 [zh]
 • การออกเสียง : 踌躇满志 踌躇满志 [yue]
 • การออกเสียง : 云淡风轻 云淡风轻 [zh]
 • การออกเสียง : 肝肠寸断 肝肠寸断 [zh]
 • การออกเสียง : 抑扬顿挫 抑扬顿挫 [zh]
 • การออกเสียง : 落英缤纷 落英缤纷 [zh]
 • การออกเสียง : 婆婆妈妈 婆婆妈妈 [zh]
 • การออกเสียง : 爭奇鬥艷 爭奇鬥艷 [yue]
 • การออกเสียง : 成者為王 成者為王 [zh]
 • การออกเสียง : 不經一事,不長一智 不經一事,不長一智 [zh]
 • การออกเสียง : 兴高采烈 兴高采烈 [zh]
 • การออกเสียง : 風姿綽約 風姿綽約 [zh]
 • การออกเสียง : 悬崖峭壁 悬崖峭壁 [zh]
 • การออกเสียง : 東奔西走 東奔西走 [ja]
 • การออกเสียง : 瓜田李下 瓜田李下 [zh]
 • การออกเสียง : 书香门第 书香门第 [zh]
 • การออกเสียง : 刍荛之见 刍荛之见 [zh]
 • การออกเสียง : 敝帚自珍 敝帚自珍 [zh]
 • การออกเสียง : 千山万水 千山万水 [zh]
 • การออกเสียง : 曇花一現 曇花一現 [zh]
 • การออกเสียง : 华灯初上 华灯初上 [zh]
 • การออกเสียง : 壮志凌云 壮志凌云 [zh]
 • การออกเสียง : 一叶知秋 一叶知秋 [zh]
 • การออกเสียง : 七上八下 七上八下 [zh]
 • การออกเสียง : 不二法門 不二法門 [zh]
 • การออกเสียง : 不絕如縷 不絕如縷 [zh]
 • การออกเสียง : 車水馬龍 車水馬龍 [zh]
 • การออกเสียง : 含苞欲放 含苞欲放 [zh]
 • การออกเสียง : 奴颜婢膝 奴颜婢膝 [zh]
 • การออกเสียง : 天外有天 天外有天 [zh]
 • การออกเสียง : 藕断丝连 藕断丝连 [zh]
 • การออกเสียง : 無中生有 無中生有 [yue]
 • การออกเสียง : 吐故納新 吐故納新 [zh]
 • การออกเสียง : 千秋万代 千秋万代 [zh]
 • การออกเสียง : 花花公子 花花公子 [zh]
 • การออกเสียง : 含情脈脈 含情脈脈 [yue]
 • การออกเสียง : 南轅北轍 南轅北轍 [zh]
 • การออกเสียง : 冰清玉潔 冰清玉潔 [yue]
 • การออกเสียง : 风驰电掣 风驰电掣 [zh]
 • การออกเสียง : 夕陽西下 夕陽西下 [zh]
 • การออกเสียง : 风平浪静 风平浪静 [zh]
 • การออกเสียง : 饱经风霜 饱经风霜 [zh]
 • การออกเสียง : 風花雪月 風花雪月 [zh]
 • การออกเสียง : 山盟海誓 山盟海誓 [nan]
 • การออกเสียง : 潜移默化 潜移默化 [zh]
 • การออกเสียง : 膾炙人口 膾炙人口 [zh]
 • การออกเสียง : 錦簇花團 錦簇花團 [zh]
 • การออกเสียง : 作繭自縛 作繭自縛 [yue]
 • การออกเสียง : 風平浪靜 風平浪靜 [zh]
 • การออกเสียง : 防不勝防 防不勝防 [zh]
 • การออกเสียง : 遍地开花 遍地开花 [zh]
 • การออกเสียง : 目瞪口呆 目瞪口呆 [zh]
 • การออกเสียง : 火中生蓮 火中生蓮 [yue]
 • การออกเสียง : 鱼目混珠 鱼目混珠 [zh]
 • การออกเสียง : 青梅竹马 青梅竹马 [zh]
 • การออกเสียง : 招贤纳士 招贤纳士 [zh]
 • การออกเสียง : 三长两短 三长两短 [zh]
 • การออกเสียง : 暗度陈仓 暗度陈仓 [zh]
 • การออกเสียง : 輕吞慢吐 輕吞慢吐 [zh]
 • การออกเสียง : 冰天雪地 冰天雪地 [zh]
 • การออกเสียง : 潛移默化 潛移默化 [zh]