หมวดหมู่:

chinese city

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchinese city

  • การออกเสียง : 天津 天津 [yue]