• การออกเสียงคำว่า Achacarse Achacarse [es]
  • การออกเสียงคำว่า cuático cuático [es]
  • การออกเสียงคำว่า descueve descueve [es]
  • การออกเสียงคำว่า fome fome [pt]
  • การออกเสียงคำว่า chupalla chupalla [es]
  • การออกเสียงคำว่า quiltro quiltro [es]