หมวดหมู่:

Celle di San Vito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCelle di San Vito

 • การออกเสียง : tia tia [pt]
 • การออกเสียง : large large [en]
 • การออกเสียง : uit uit [nl]
 • การออกเสียง : tante tante [fr]
 • การออกเสียง : tire tire [en]
 • การออกเสียง : vivre vivre [fr]
 • การออกเสียง : vote vote [en]
 • การออกเสียง : va va [es]
 • การออกเสียง : vu vu [fr]
 • การออกเสียง : Vayne Vayne [en]
 • การออกเสียง : tint tint [en]
 • การออกเสียง : Panne Panne [de]
 • การออกเสียง : yan yan [tr]
 • การออกเสียง : sunt sunt [ro]
 • การออกเสียง : vint vint [ca]
 • การออกเสียง : tenaz tenaz [pt]
 • การออกเสียง : vigne vigne [it]
 • การออกเสียง : siya siya [tl]
 • การออกเสียง : tenta tenta [pt]
 • การออกเสียง : vén vén [hu]
 • การออกเสียง : verta verta [fi]
 • การออกเสียง : abbià abbià [nap]
 • การออกเสียง : tuf tuf [fr]
 • การออกเสียง : Tusse Tusse [ia]
 • การออกเสียง : téte téte [frp]
 • การออกเสียง : terrin terrin [sv]
 • การออกเสียง : ciupplìiye ciupplìiye [frp]
 • การออกเสียง : sétte étt'igle sétte étt'igle [frp]
 • การออกเสียง : teye teye [frp]
 • การออกเสียง : vaye vaye [frp]
 • การออกเสียง : sya sya [frp]
 • การออกเสียง : Toche Toche [frp]
 • การออกเสียง : abbàttre abbàttre [frp]
 • การออกเสียง : verdéiye verdéiye [frp]
 • การออกเสียง : trése trése [frp]
 • การออกเสียง : strèn strèn [frp]
 • การออกเสียง : tagliye tagliye [frp]
 • การออกเสียง : straye straye [frp]
 • การออกเสียง : turmiéce turmiéce [frp]
 • การออกเสียง : fanne fanne [frp]
 • การออกเสียง : venunt venunt [frp]
 • การออกเสียง : yenisce yenisce [frp]
 • การออกเสียง : uréglie uréglie [frp]
 • การออกเสียง : undelà undelà [frp]
 • การออกเสียง : pòrde pòrde [frp]
 • การออกเสียง : abelettà abelettà [frp]
 • การออกเสียง : ciuà ciuà [frp]
 • การออกเสียง : rachyamméye rachyamméye [frp]
 • การออกเสียง : lo su i mancunte pa lo su i mancunte pa [frp]
 • การออกเสียง : tucciye tucciye [frp]
 • การออกเสียง : Tèndre Tèndre [frp]
 • การออกเสียง : abbulà abbulà [frp]
 • การออกเสียง : dammage dammage [frp]
 • การออกเสียง : triye triye [frp]
 • การออกเสียง : maje de maje maje de maje [frp]
 • การออกเสียง : delunne delunne [frp]
 • การออกเสียง : avrìje avrìje [frp]
 • การออกเสียง : gelìnne gelìnne [frp]
 • การออกเสียง : varì varì [frp]
 • การออกเสียง : venchitte venchitte [frp]
 • การออกเสียง : utà utà [frp]
 • การออกเสียง : viaye viaye [frp]
 • การออกเสียง : paje paje [es]
 • การออกเสียง : venitte venitte [frp]
 • การออกเสียง : Ti te séye Ti te séye [frp]
 • การออกเสียง : veniye veniye [frp]
 • การออกเสียง : tussiye tussiye [frp]
 • การออกเสียง : trubbye trubbye [frp]
 • การออกเสียง : sterrazze sterrazze [frp]
 • การออกเสียง : trézze trézze [frp]
 • การออกเสียง : abbrustelìye abbrustelìye [frp]
 • การออกเสียง : stacce stacce [frp]
 • การออกเสียง : sò sén i sunte store sò sén i sunte store [frp]
 • การออกเสียง : turnà turnà [lmo]
 • การออกเสียง : suffrit suffrit [frp]
 • การออกเสียง : abburà abburà [frp]
 • การออกเสียง : vedayre vedayre [frp]
 • การออกเสียง : aùste aùste [frp]
 • การออกเสียง : uayle uayle [frp]
 • การออกเสียง : abbuccattàure abbuccattàure [frp]
 • การออกเสียง : unaue unaue [frp]
 • การออกเสียง : yéglie yéglie [frp]
 • การออกเสียง : traye sént traye sént [frp]
 • การออกเสียง : gli e sya gli e sya [frp]
 • การออกเสียง : cigliaje cigliaje [frp]
 • การออกเสียง : Mun unghye Mun unghye [frp]
 • การออกเสียง : diaménce diaménce [frp]
 • การออกเสียง : viéglie viéglie [frp]
 • การออกเสียง : vulassiant vulassiant [frp]
 • การออกเสียง : vencassiant vencassiant [frp]
 • การออกเสียง : trénte trénte [frp]
 • การออกเสียง : stupple stupple [frp]
 • การออกเสียง : dessànne dessànne [frp]
 • การออกเสียง : tròtte tròtte [frp]
 • การออกเสียง : véndre véndre [frp]
 • การออกเสียง : abbruattàue abbruattàue [frp]
 • การออกเสียง : tuttènzèn tuttènzèn [frp]
 • การออกเสียง : appuntà appuntà [frp]
 • การออกเสียง : Tarme Tarme [frp]
 • การออกเสียง : uttantayene uttantayene [frp]