• การออกเสียงคำว่า casa casa [it]
 • การออกเสียงคำว่า sofá sofá [es]
 • การออกเสียงคำว่า cubo cubo [es]
 • การออกเสียงคำว่า escoba escoba [es]
 • การออกเสียงคำว่า pasta de dientes pasta de dientes [es]
 • การออกเสียงคำว่า porta porta [it]
 • การออกเสียงคำว่า barrer barrer [es]
 • การออกเสียงคำว่า sala de jantar sala de jantar [pt]
 • การออกเสียงคำว่า ho ho [it]
 • การออกเสียงคำว่า estante estante [es]
 • การออกเสียงคำว่า champú champú [es]
 • การออกเสียงคำว่า persiana persiana [it]
 • การออกเสียงคำว่า lavadora lavadora [es]
 • การออกเสียงคำว่า relativo relativo [es]
 • การออกเสียงคำว่า cubo de la basura cubo de la basura [es]
 • การออกเสียงคำว่า ruka ruka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า trapo trapo [es]
 • การออกเสียงคำว่า cera abrillantadora cera abrillantadora [es]
 • การออกเสียงคำว่า calefacción central calefacción central [es]
 • การออกเสียงคำว่า ordenado ordenado [es]
 • การออกเสียงคำว่า suciedad suciedad [es]
 • การออกเสียงคำว่า aparador aparador [es]
 • การออกเสียงคำว่า fregona fregona [es]
 • การออกเสียงคำว่า trullo trullo [it]
 • การออกเสียงคำว่า contraventana contraventana [es]
 • การออกเสียงคำว่า tijolada tijolada [pt]
 • การออกเสียงคำว่า stanz' 'e bagno stanz' 'e bagno [nap]
 • การออกเสียงคำว่า Casa do Pão de Queijo Casa do Pão de Queijo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า horno microondas horno microondas [es]
 • การออกเสียงคำว่า fale fale [pt]