หมวดหมู่:

carrettata

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcarrettata

  • การออกเสียง : (s)caretà
    (s)caretà [vec]