หมวดหมู่:

cardinal directions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcardinal directions

 • การออกเสียง : 西 西 [ja]
 • การออกเสียง : 北 [ja]
 • การออกเสียง : 東 [ja]
 • การออกเสียง : 南 [ja]
 • การออกเสียง : 東西南北 東西南北 [ja]
 • การออกเสียง : 東西 東西 [ja]
 • การออกเสียง : 北西 北西 [ja]
 • การออกเสียง : söder söder [sv]
 • การออกเสียง : 南西 南西 [ja]
 • การออกเสียง : 南東 南東 [ja]
 • การออกเสียง : 南北 南北 [ja]
 • การออกเสียง : luode luode [fi]
 • การออกเสียง : ilmansuunnat ilmansuunnat [fi]
 • การออกเสียง : 南南西 南南西 [ja]
 • การออกเสียง : 北北西 北北西 [ja]
 • การออกเสียง : ilmansuunta ilmansuunta [fi]
 • การออกเสียง : koillinen koillinen [fi]
 • การออกเสียง : 西北西 西北西 [ja]
 • การออกเสียง : 東北東 東北東 [ja]
 • การออกเสียง : 北北東 北北東 [ja]
 • การออกเสียง : 方角 方角 [ja]
 • การออกเสียง : 西南西 西南西 [ja]
 • การออกเสียง : norr norr [sv]
 • การออกเสียง : 北東 北東 [ja]
 • การออกเสียง : 南南東 南南東 [ja]
 • การออกเสียง : 東南東 東南東 [ja]
 • การออกเสียง : kaakko kaakko [fi]