หมวดหมู่:

carbonato de chumbo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcarbonato de chumbo

  • การออกเสียง : abito abito [it]