หมวดหมู่:

car travel in France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcar travel in France

 • การออกเสียง : voiture voiture [fr]
 • การออกเสียง : Aix-en-Provence Aix-en-Provence [fr]
 • การออกเสียง : acceptable acceptable [en]
 • การออกเสียง : arrêt arrêt [fr]
 • การออกเสียง : Avignon Avignon [fr]
 • การออกเสียง : chambre chambre [fr]
 • การออกเสียง : droite droite [fr]
 • การออกเสียง : Loin Loin [fr]
 • การออกเสียง : brouillard brouillard [fr]
 • การออกเสียง : la ville la ville [fr]
 • การออกเสียง : au secours au secours [fr]
 • การออกเสียง : renseignements renseignements [fr]
 • การออกเสียง : la rue la rue [fr]
 • การออกเสียง : avec transmission automatique avec transmission automatique [fr]
 • การออกเสียง : Où se trouve Où se trouve [fr]
 • การออกเสียง : conduire conduire [fr]
 • การออกเสียง : Où puis-je prendre Où puis-je prendre [fr]
 • การออกเสียง : Arrêter Arrêter [fr]
 • การออกเสียง : Quand partons-nous ? Quand partons-nous ? [fr]
 • การออกเสียง : Aix en provence Aix en provence [fr]
 • การออกเสียง : voie voie [fr]
 • การออกเสียง : Hyères Hyères [fr]
 • การออกเสียง : litre litre [en]
 • การออกเสียง : Avez-vous compris ? Avez-vous compris ? [fr]
 • การออกเสียง : c'est combien ? c'est combien ? [fr]
 • การออกเสียง : Moteur Moteur [fr]
 • การออกเสียง : douane douane [fr]
 • การออกเสียง : louer louer [fr]
 • การออกเสียง : de l'huile de l'huile [fr]
 • การออกเสียง : une voiture compacte une voiture compacte [fr]
 • การออกเสียง : un bouchon un bouchon [fr]
 • การออกเสียง : autour autour [fr]
 • การออกเสียง : Pouvez-vous m'aider ? Pouvez-vous m'aider ? [fr]
 • การออกเสียง : une ville de banlieue une ville de banlieue [fr]
 • การออกเสียง : dangereux dangereux [fr]
 • การออกเสียง : aller-retour aller-retour [fr]
 • การออกเสียง : volant volant [fr]
 • การออกเสียง : Côte d'Or Côte d'Or [fr]
 • การออกเสียง : colline colline [fr]
 • การออกเสียง : demi-pension demi-pension [fr]
 • การออกเสียง : ralentir ralentir [fr]
 • การออกเสียง : J'ai besoin de J'ai besoin de [fr]
 • การออกเสียง : station-service station-service [fr]
 • การออกเสียง : allez-y allez-y [fr]
 • การออกเสียง : perdu perdu [fr]
 • การออกเสียง : verser un premier acompte verser un premier acompte [fr]
 • การออกเสียง : ruelle ruelle [fr]
 • การออกเสียง : Je suis malade Je suis malade [fr]
 • การออกเสียง : informations informations [fr]
 • การออกเสียง : ce n'est pas acceptable ce n'est pas acceptable [fr]
 • การออกเสียง : le quart le quart [fr]
 • การออกเสียง : le rond-point le rond-point [fr]
 • การออกเสียง : une station-service une station-service [fr]
 • การออกเสียง : Rend la Monnaie Rend la Monnaie [fr]
 • การออกเสียง : en panne en panne [fr]
 • การออกเสียง : le boulevard le boulevard [fr]
 • การออกเสียง : à main gauche à main gauche [fr]
 • การออกเสียง : Aidez-moi Aidez-moi [fr]
 • การออกเสียง : le sens unique le sens unique [fr]
 • การออกเสียง : centre commercial centre commercial [fr]
 • การออกเสียง : une voiture intermédiaire une voiture intermédiaire [fr]
 • การออกเสียง : la route la route [fr]
 • การออกเสียง : Vous pouvez m'aider ? Vous pouvez m'aider ? [fr]
 • การออกเสียง : un quatre quatre un quatre quatre [fr]
 • การออกเสียง : la moitié la moitié [fr]
 • การออกเสียง : péage péage [fr]
 • การออกเสียง : le centre-ville le centre-ville [fr]
 • การออกเสียง : sans plomb sans plomb [fr]
 • การออกเสียง : Je suis en panne Je suis en panne [fr]
 • การออกเสียง : le pont le pont [fr]
 • การออกเสียง : Passage piétons Passage piétons [fr]
 • การออกเสียง : le dépassement le dépassement [fr]
 • การออกเสียง : la circulation la circulation [fr]
 • การออกเสียง : c'est où? c'est où? [fr]
 • การออกเสียง : ситроен ситроен [ru]
 • การออกเสียง : un camion un camion [fr]
 • การออกเสียง : circulaire circulaire [fr]
 • การออกเสียง : la bande d'arrêt d'urgence la bande d'arrêt d'urgence [fr]
 • การออกเสียง : Forêt de Fontainebleau Forêt de Fontainebleau [fr]
 • การออกเสียง : les chais les chais [fr]
 • การออกเสียง : L'assurance est-elle comprise ? L'assurance est-elle comprise ? [fr]
 • การออกเสียง : à main droite à main droite [fr]
 • การออกเสียง : tomber en panne tomber en panne [fr]
 • การออกเสียง : essence sans plomb seulement essence sans plomb seulement [fr]
 • การออกเสียง : le piéton le piéton [fr]
 • การออกเสียง : le sens interdit le sens interdit [fr]
 • การออกเสียง : рено рено [ru]
 • การออกเสียง : Fin de chantier Fin de chantier [fr]
 • การออกเสียง : automatique automatique [fr]
 • การออกเสียง : le feu de signalisation le feu de signalisation [fr]
 • การออกเสียง : droit de régie droit de régie [fr]
 • การออกเสียง : Aires Aires [fr]
 • การออกเสียง : accélérateur accélérateur [fr]
 • การออกเสียง : Où suis-je ? Où suis-je ? [fr]
 • การออกเสียง : alternateur alternateur [fr]
 • การออกเสียง : Lourmarin Lourmarin [fr]
 • การออกเสียง : la déviation la déviation [fr]
 • การออกเสียง : tour à droite tour à droite [fr]
 • การออกเสียง : le péage le péage [fr]
 • การออกเสียง : hautes eaux hautes eaux [fr]