หมวดหมู่:

capital city

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcapital city

 • การออกเสียง : London London [en]
 • การออกเสียง : Ankara Ankara [tr]
 • การออกเสียง : Amsterdam Amsterdam [en]
 • การออกเสียง : Santiago de Chile Santiago de Chile [es]
 • การออกเสียง : Asunción Asunción [es]
 • การออกเสียง : Brasilia Brasilia [es]
 • การออกเสียง : Reykjavik Reykjavik [fr]
 • การออกเสียง : Antananarivo Antananarivo [en]
 • การออกเสียง : Atenas Atenas [es]
 • การออกเสียง : San Jose San Jose [en]
 • การออกเสียง : Riga Riga [de]
 • การออกเสียง : Argel Argel [es]
 • การออกเสียง : Addis Abeba Addis Abeba [de]
 • การออกเสียง : Malabo Malabo [fr]
 • การออกเสียง : Bandar Seri Begawan Bandar Seri Begawan [en]
 • การออกเสียง : Dili Dili [en]
 • การออกเสียง : Gaborone Gaborone [es]
 • การออกเสียง : Roseau Roseau [fr]
 • การออกเสียง : Apia Apia [sm]
 • การออกเสียง : Accra Accra [de]
 • การออกเสียง : Asmara Asmara [es]
 • การออกเสียง : Addis Ababa Addis Ababa [en]
 • การออกเสียง : Abu Dabi Abu Dabi [es]
 • การออกเสียง : Santo Domingo Santo Domingo [es]
 • การออกเสียง : 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩 [zh]
 • การออกเสียง : Pasargadae Pasargadae [fa]
 • การออกเสียง : Akkad Akkad [de]
 • การออกเสียง : Astaná Astaná [es]
 • การออกเสียง : Abuya Abuya [es]
 • การออกเสียง : Sri Jayawardenepura Sri Jayawardenepura [en]
 • การออกเสียง : Asjabad Asjabad [es]
 • การออกเสียง : دارالحکومت دارالحکومت [ur]
 • การออกเสียง : Andorra la Vieja Andorra la Vieja [es]
 • การออกเสียง : Taipeh Taipeh [de]
 • การออกเสียง : Ashur Ashur [aii]
 • การออกเสียง : راجدھانی راجدھانی [ur]
 • การออกเสียง : Ammán Ammán [es]
 • การออกเสียง : اشک آباد اشک آباد [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : Mbabani Mbabani [ss] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Sarajavo Sarajavo [bs] รอการออกเสียง