หมวดหมู่:

Canton metro

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCanton metro

 • การออกเสียง : 温泉
  温泉 [ja]
 • การออกเสียง : 動物園
  動物園 [ja]
 • การออกเสียง : 沙河
  沙河 [yue]
 • การออกเสียง : 金門
  金門 [nan]
 • การออกเสียง : 植物園
  植物園 [ja]
 • การออกเสียง : 海南
  海南 [wuu]
 • การออกเสียง : 太平
  太平 [zh]
 • การออกเสียง : 番禺广场
  番禺广场 [yue]
 • การออกเสียง : 车陂
  车陂 [yue]
 • การออกเสียง : 鹤洞
  鹤洞 [yue]
 • การออกเสียง : 沥滘
  沥滘 [yue]
 • การออกเสียง : 动物园
  动物园 [zh]
 • การออกเสียง : 太和
  太和 [zh]
 • การออกเสียง : 東涌
  東涌 [yue]
 • การออกเสียง : 花城大道
  花城大道 [yue]
 • การออกเสียง : 珠江新城
  珠江新城 [yue]
 • การออกเสียง : 曉港
  曉港 [yue]
 • การออกเสียง : 萝岗
  萝岗 [yue]
 • การออกเสียง : 杨箕
  杨箕 [yue]
 • การออกเสียง : 如意坊
  如意坊 [yue]
 • การออกเสียง : 中大
  中大 [yue]
 • การออกเสียง : 永泰
  永泰 [zh]
 • การออกเสียง : 石下
  石下 [nan]
 • การออกเสียง : 長洲
  長洲 [yue]
 • การออกเสียง : 炮台山
  炮台山 [yue]
 • การออกเสียง : 龙溪
  龙溪 [hak]
 • การออกเสียง : 珠江泳場
  珠江泳場 [yue]
 • การออกเสียง : 歌剧院
  歌剧院 [zh]
 • การออกเสียง : 金门
  金门 [zh]
 • การออกเสียง : 官桥
  官桥 [nan]
 • การออกเสียง : 广州火车站
  广州火车站 [yue]
 • การออกเสียง : 花地湾
  花地湾 [yue]
 • การออกเสียง : 石井
  石井 [ja]
 • การออกเสียง : 坑口
  坑口 [yue]
 • การออกเสียง : 龙归
  龙归 [yue]
 • การออกเสียง : 天河公園
  天河公園 [yue]
 • การออกเสียง : 三元里
  三元里 [yue]
 • การออกเสียง : 歌劇院
  歌劇院 [yue]
 • การออกเสียง : 溫泉
  溫泉 [zh]
 • การออกเสียง : 西门口
  西门口 [yue]
 • การออกเสียง : 北京路
  北京路 [yue]
 • การออกเสียง : 黄沙
  黄沙 [yue]
 • การออกเสียง : 萬勝圍
  萬勝圍 [yue]
 • การออกเสียง : 芳村
  芳村 [yue]
 • การออกเสียง : 白云大道北
  白云大道北 [yue]
 • การออกเสียง : 梓元崗
  梓元崗 [yue]
 • การออกเสียง : 文沖
  文沖 [yue]
 • การออกเสียง : 龍洞
  龍洞 [yue]
 • การออกเสียง : 同和
  同和 [yue]
 • การออกเสียง : 五羊村
  五羊村 [yue]
 • การออกเสียง : 江南西
  江南西 [yue]
 • การออกเสียง : 魁奇路
  魁奇路 [zh]
 • การออกเสียง : 南北台​​​​
  南北台​​​​ [yue]
 • การออกเสียง : 石湖
  石湖 [nan]
 • การออกเสียง : 西村
  西村 [ja]
 • การออกเสียง : 街口
  街口 [yue]
 • การออกเสียง : 昌崗
  昌崗 [yue]
 • การออกเสียง : 石壁
  石壁 [hak]
 • การออกเสียง : 黃花崗
  黃花崗 [zh]
 • การออกเสียง : 越秀公园
  越秀公园 [yue]
 • การออกเสียง : 龍歸
  龍歸 [yue]
 • การออกเสียง : 东涌
  东涌 [yue]
 • การออกเสียง : 新塘
  新塘 [yue]
 • การออกเสียง : 南石路
  南石路 [yue]
 • การออกเสียง : 科韵路
  科韵路 [yue]
 • การออกเสียง : 彩虹橋
  彩虹橋 [yue]
 • การออกเสียง : 黃埔開發區
  黃埔開發區 [yue]
 • การออกเสียง : 横岗
  横岗 [hak]
 • การออกเสียง : 化龙
  化龙 [yue]
 • การออกเสียง : 黄花岗
  黄花岗 [zh]
 • การออกเสียง : 鹤洞东
  鹤洞东 [yue]
 • การออกเสียง : 灵山
  灵山 [hak]
 • การออกเสียง : 黄埔工业区
  黄埔工业区 [yue]
 • การออกเสียง : 人和
  人和 [hak]
 • การออกเสียง : 白雲湖​​​​
  白雲湖​​​​ [yue]
 • การออกเสียง : 大學城北
  大學城北 [yue]
 • การออกเสียง : 纪念堂
  纪念堂 [yue]
 • การออกเสียง : 农讲所
  农讲所 [yue]
 • การออกเสียง : 赤崗
  赤崗 [yue]
 • การออกเสียง : 東沙
  東沙 [yue]
 • การออกเสียง : 烈士陵园
  烈士陵园 [yue]
 • การออกเสียง : 蘿崗站
  蘿崗站 [yue]
 • การออกเสียง : 五羊邨
  五羊邨 [hak]
 • การออกเสียง : 南方報社
  南方報社 [yue]
 • การออกเสียง : 雲台花園
  雲台花園 [yue]
 • การออกเสียง : 官橋
  官橋 [nan]
 • การออกเสียง : 黄埔大道
  黄埔大道 [yue]
 • การออกเสียง : 鍾村
  鍾村 [yue]
 • การออกเสียง : 金州
  金州 [zh]
 • การออกเสียง : 白云文化广场
  白云文化广场 [yue]
 • การออกเสียง : 建设六马路
  建设六马路 [yue]
 • การออกเสียง : 体育中心
  体育中心 [zh]
 • การออกเสียง : 桂城
  桂城 [yue]
 • การออกเสียง : 鶴洞大橋
  鶴洞大橋 [yue]
 • การออกเสียง : 南橫
  南橫 [yue]
 • การออกเสียง : 花果山公園
  花果山公園 [yue]
 • การออกเสียง : 梅花园站
  梅花园站 [yue]
 • การออกเสียง : 市二宫
  市二宫 [yue]
 • การออกเสียง : 沙湧
  沙湧 [yue]
 • การออกเสียง : 飞鹅岭
  飞鹅岭 [hak]