หมวดหมู่:

Cantabrian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCantabrian

  • การออกเสียง : cuélebre cuélebre [ast]