หมวดหมู่:

Canadian pronunciation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCanadian pronunciation

  • การออกเสียง : Métis Métis [fr]