หมวดหมู่:

caipiriñă caìpiriñă

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcaipiriñă caìpiriñă

  • การออกเสียง : caipirinha
    caipirinha [pt]