หมวดหมู่:

cable length

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcable length

  • การออกเสียง : 鏈 [ja]