หมวดหมู่:

càntir

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcàntir

  • การออกเสียง : poal poal [ca]