หมวดหมู่:

Byliście w ~?

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงByliście w ~?

  • การออกเสียง : Kijowie
    Kijowie [pl]