หมวดหมู่:

bye for now

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbye for now

  • การออกเสียง : au revoir ! au revoir ! [fr]