หมวดหมู่:

Business phrases in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBusiness phrases in French

 • การออกเสียงคำว่า pas de problème pas de problème [fr]
 • การออกเสียงคำว่า surfer surfer [en]
 • การออกเสียงคำว่า avec plaisir avec plaisir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า par exemple par exemple [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Je travaille le lundi Je travaille le lundi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la ligne est occupée la ligne est occupée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Travaillez avec un partenaire Travaillez avec un partenaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า calculatrice calculatrice [fr]
 • การออกเสียงคำว่า quotidienne quotidienne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า en général en général [fr]
 • การออกเสียงคำว่า algorithme algorithme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า maintenir la touche enfoncée maintenir la touche enfoncée [fr]