หมวดหมู่:

budowanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbudowanie

  • การออกเสียง : żelazobeton żelazobeton [pl]
  • การออกเสียง : budowlaniec budowlaniec [pl]
  • การออกเสียง : budowlańcy budowlańcy [pl]
  • การออกเสียง : w budowaniu w budowaniu [pl]