หมวดหมู่:

british isles

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbritish isles

 • การออกเสียง : Plymouth
  Plymouth [en]
 • การออกเสียง : viking
  viking [en]
 • การออกเสียง : Thames
  Thames [en]
 • การออกเสียง : Portland
  Portland [en]
 • การออกเสียง : Shannon
  Shannon [en]
 • การออกเสียง : Bailey
  Bailey [en]
 • การออกเสียง : Dover
  Dover [en]
 • การออกเสียง : Shetland
  Shetland [en]
 • การออกเสียง : forth
  forth [en]
 • การออกเสียง : Forties
  Forties [en]
 • การออกเสียง : wight
  wight [en]
 • การออกเสียง : fisher
  fisher [en]
 • การออกเสียง : Tyne
  Tyne [en]
 • การออกเสียง : Bryony
  Bryony [en]
 • การออกเสียง : Fair Isle
  Fair Isle [en]
 • การออกเสียง : Cromarty
  Cromarty [en]
 • การออกเสียง : FitzRoy
  FitzRoy [en]
 • การออกเสียง : Fastnet
  Fastnet [en]
 • การออกเสียง : Skottland
  Skottland [no]
 • การออกเสียง : Irish Sea
  Irish Sea [en]
 • การออกเสียง : dogger
  dogger [nl]
 • การออกเสียง : Southeast Iceland
  Southeast Iceland [en]
 • การออกเสียง : North Utsire
  North Utsire [en]
 • การออกเสียง : German Bight
  German Bight [en]
 • การออกเสียง : Humber
  Humber [en]
 • การออกเสียง : South Utsire
  South Utsire [en]
 • การออกเสียง : Faeroes
  Faeroes [en]
 • การออกเสียง : Lundy
  Lundy [en]
 • การออกเสียง : Biscay
  Biscay [en]