• การออกเสียงคำว่า メンパオ メンパオ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Yamazaki Yamazaki [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ブレッド ブレッド [ja]
 • การออกเสียงคำว่า kummelweck kummelweck [en]
 • การออกเสียงคำว่า philpy philpy [en]
 • การออกเสียงคำว่า Poilane Poilane [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Berewecke Berewecke [de]
 • การออกเสียงคำว่า chapattis chapattis [en]
 • การออกเสียงคำว่า Siebenfelder Siebenfelder [de]
 • การออกเสียงคำว่า wegk wegk [li]
 • การออกเสียงคำว่า Joe Gregory Joe Gregory [en]
 • การออกเสียงคำว่า αυγόφετα αυγόφετα [el]
 • การออกเสียงคำว่า crescia crescia [pt]
 • การออกเสียงคำว่า miesić miesić [pl]
 • การออกเสียงคำว่า chlebuś chlebuś [pl]
 • การออกเสียงคำว่า rozczyn rozczyn [pl]
 • การออกเสียงคำว่า kromka kromka [pl]
 • การออกเสียงคำว่า kromki kromki [pl]
 • การออกเสียงคำว่า хлебопечение хлебопечение [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Rupjmaize Rupjmaize [lv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า omugaati omugaati [lg] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า نان محلی نان محلی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า نان سنگک نان سنگک [fa]
 • การออกเสียงคำว่า نان تافتون نان تافتون [fa]
 • การออกเสียงคำว่า نان مدیترانه‌ای نان مدیترانه‌ای [fa]
 • การออกเสียงคำว่า نان سوخاری نان سوخاری [fa]
 • การออกเสียงคำว่า نان تست نان تست [fa]
 • การออกเสียงคำว่า نان همبرگر نان همبرگر [fa]
 • การออกเสียงคำว่า نان شیرمال نان شیرمال [fa]
 • การออกเสียงคำว่า نان خشک نان خشک [fa]