หมวดหมู่:

Brazilian portuguese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBrazilian portuguese

  • การออกเสียง : porra porra [pt]
  • การออกเสียง : mas mas [fr]
  • การออกเสียง : Ovalle Ovalle [es]
  • การออกเสียง : jogo do bicho jogo do bicho [pt]
  • การออกเสียง : jeitosa jeitosa [pt]
  • การออกเสียง : Jaime Ovalle Jaime Ovalle [pt]
  • การออกเสียง : feitinho feitinho [pt]
  • การออกเสียง : tudo de boas tudo de boas [pt]
  • การออกเสียง : malquisto malquisto [pt]
  • การออกเสียง : auguzinho auguzinho [pt]