หมวดหมู่:

botany

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbotany

 • การออกเสียง : heliantem tomentós heliantem tomentós [ca]
 • การออกเสียง : adenostil adenostil [ca]
 • การออกเสียง : all junciforme all junciforme [ca]
 • การออกเสียง : barba cabruna barba cabruna [ca]
 • การออกเสียง : bistorta bistorta [pt]
 • การออกเสียง : botó d'or botó d'or [ca]
 • การออกเสียง : clavell blanc clavell blanc [ca]
 • การออกเสียง : colitx colitx [ca]
 • การออกเสียง : cominassa àuria cominassa àuria [ca]
 • การออกเสียง : espunyidella groga espunyidella groga [ca]
 • การออกเสียง : esquellada grossa esquellada grossa [ca]
 • การออกเสียง : fiteuma hemisfèric fiteuma hemisfèric [ca]
 • การออกเสียง : flor del vent flor del vent [ca]
 • การออกเสียง : fonoll de muntanya fonoll de muntanya [ca]
 • การออกเสียง : gasó alpí gasó alpí [ca]
 • การออกเสียง : genciana de Burser genciana de Burser [ca]
 • การออกเสียง : gencianeta de tardor gencianeta de tardor [ca]
 • การออกเสียง : herba de la fam herba de la fam [ca]
 • การออกเสียง : herba roja herba roja [ca]
 • การออกเสียง : hieraci hieraci [ca]
 • การออกเสียง : jasione nana jasione nana [ca]
 • การออกเสียง : pastorella pastorella [it]
 • การออกเสียง : pixallits pirinenc pixallits pirinenc [ca]
 • การออกเสียง : polígala vulgar polígala vulgar [ca]
 • การออกเสียง : rèvola rèvola [ca]
 • การออกเสียง : salsufragi salsufragi [ca]
 • การออกเสียง : silene acaule silene acaule [ca]
 • การออกเสียง : silene nutant silene nutant [ca]
 • การออกเสียง : trèvol blanc trèvol blanc [ca]
 • การออกเสียง : trèvol de prat trèvol de prat [ca]
 • การออกเสียง : ull de perdiu ull de perdiu [ca]
 • การออกเสียง : veladre veladre [ca]
 • การออกเสียง : viola de bosc viola de bosc [ca]
 • การออกเสียง : vulnerària vulnerària [ca]
 • การออกเสียง : agrella agrella [ca]
 • การออกเสียง : digital groga digital groga [ca]
 • การออกเสียง : ortiga major ortiga major [ca]
 • การออกเสียง : plantatge de fulla estreta plantatge de fulla estreta [ca]
 • การออกเสียง : sarró sarró [ca]
 • การออกเสียง : trepó candeler trepó candeler [ca]
 • การออกเสียง : aliguer aliguer [ca]
 • การออกเสียง : buixol buixol [ca]
 • การออกเสียง : cirerola cirerola [ca]
 • การออกเสียง : corner corner [en]
 • การออกเสียง : cornera cornera [lmo]
 • การออกเสียง : coroneta coroneta [ca]
 • การออกเสียง : el·lèbor verd el·lèbor verd [ca]
 • การออกเสียง : esbarzer saxàtil esbarzer saxàtil [ca]
 • การออกเสียง : gavarnera gavarnera [ca]
 • การออกเสียง : Gessamí Gessamí [ca]
 • การออกเสียง : herba fetgera herba fetgera [ca]
 • การออกเสียง : marxívol marxívol [ca]
 • การออกเสียง : pulmonària pulmonària [ca]
 • การออกเสียง : riber riber [ca]
 • การออกเสียง : roser gavarrer roser gavarrer [ca]
 • การออกเสียง : roser silvestre roser silvestre [ca]
 • การออกเสียง : saüc negre saüc negre [ca]
 • การออกเสียง : saüc vermell saüc vermell [ca]
 • การออกเสียง : saxífraga de bosc saxífraga de bosc [ca]
 • การออกเสียง : tortellatge tortellatge [ca]
 • การออกเสียง : verònica alpina verònica alpina [ca]
 • การออกเสียง : vidalba vidalba [ca]
 • การออกเสียง : viola banyuda viola banyuda [ca]
 • การออกเสียง : viola de tartera viola de tartera [ca]
 • การออกเสียง : viola groga viola groga [ca]
 • การออกเสียง : xicoia xicoia [ca]
 • การออกเสียง : xuclador xuclador [ca]
 • การออกเสียง : xuclamel de roca xuclamel de roca [ca]
 • การออกเสียง : xuclamel negre xuclamel negre [ca]
 • การออกเสียง : xuclamel santjoaner xuclamel santjoaner [ca]
 • การออกเสียง : tora blava tora blava [ca]
 • การออกเสียง : tora pirinenca tora pirinenca [ca]
 • การออกเสียง : tragacant de muntanya tragacant de muntanya [ca]
 • การออกเสียง : tulipa silvestre tulipa silvestre [ca]
 • การออกเสียง : valeriana muntanyenca valeriana muntanyenca [ca]
 • การออกเสียง : veça pirinenca veça pirinenca [ca]
 • การออกเสียง : veratre veratre [ca]
 • การออกเสียง : Sorolla Sorolla [es]
 • การออกเสียง : tèsium pirinenc tèsium pirinenc [ca]
 • การออกเสียง : tisoretes tisoretes [ca]
 • การออกเสียง : tofièldia tofièldia [ca]
 • การออกเสียง : safrà de muntanya safrà de muntanya [ca]
 • การออกเสียง : saxífraga groga saxífraga groga [ca]
 • การออกเสียง : saxífraga moscada saxífraga moscada [ca]
 • การออกเสียง : saxífraga paniculada saxífraga paniculada [ca]
 • การออกเสียง : segell verticil·lat segell verticil·lat [ca]
 • การออกเสียง : seneci blanc seneci blanc [ca]
 • การออกเสียง : seneci dorònic seneci dorònic [ca]
 • การออกเสียง : seneci pirinenc seneci pirinenc [ca]
 • การออกเสียง : serpoll serpoll [ca]
 • การออกเสียง : silene rupestre silene rupestre [ca]
 • การออกเสียง : sisimbri austríac sisimbri austríac [ca]
 • การออกเสียง : soldanel·la soldanel·la [ca]
 • การออกเสียง : tintorell tintorell [ca]
 • การออกเสียง : pedicularis pirinenca pedicularis pirinenca [ca]
 • การออกเสียง : pensament silvestre pensament silvestre [ca]
 • การออกเสียง : pimpinella major pimpinella major [ca]
 • การออกเสียง : pingüícula de flor gran pingüícula de flor gran [ca]
 • การออกเสียง : pírola cloranta pírola cloranta [ca]
 • การออกเสียง : pírola petita pírola petita [ca]