• การออกเสียงคำว่า roser espinosíssim roser espinosíssim [ca]
 • การออกเสียงคำว่า potentil·la estipular potentil·la estipular [ca]
 • การออกเสียงคำว่า potentil·la palustre potentil·la palustre [ca]
 • การออกเสียงคำว่า potentil·la pirinenca potentil·la pirinenca [ca]
 • การออกเสียงคำว่า ortiga borda ortiga borda [ca]
 • การออกเสียงคำว่า pensament subalpí pensament subalpí [ca]
 • การออกเสียงคำว่า potentil·la arbustiva potentil·la arbustiva [ca]
 • การออกเสียงคำว่า orquis hirci orquis hirci [ca]
 • การออกเสียงคำว่า pensament pensament [ca]
 • การออกเสียงคำว่า pedrenca pedrenca [ca]
 • การออกเสียงคำว่า orquis socarrat orquis socarrat [ca]
 • การออกเสียงคำว่า panical comú panical comú [ca]
 • การออกเสียงคำว่า poniol poniol [ca]
 • การออกเสียงคำว่า pensament alpí pensament alpí [ca]
 • การออกเสียงคำว่า ortiga morta blanca ortiga morta blanca [ca]
 • การออกเสียงคำว่า pedrenca de prat pedrenca de prat [ca]
 • การออกเสียงคำว่า orquis verd orquis verd [ca]
 • การออกเสียงคำว่า porassa porassa [ca]
 • การออกเสียงคำว่า orquis magenc orquis magenc [ca]
 • การออกเสียงคำว่า pensament de camp pensament de camp [ca]
 • การออกเสียงคำว่า parraca parraca [ca]
 • การออกเสียงคำว่า plantatge gros plantatge gros [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Picea Picea [es]
 • การออกเสียงคำว่า orquis mascle orquis mascle [ca]
 • การออกเสียงคำว่า pensament del Montseny pensament del Montseny [ca]
 • การออกเสียงคำว่า ortiga petita ortiga petita [ca]
 • การออกเสียงคำว่า platantera bifòlia platantera bifòlia [ca]
 • การออกเสียงคำว่า plantatge mitjà plantatge mitjà [ca]
 • การออกเสียงคำว่า orquis militar orquis militar [ca]
 • การออกเสียงคำว่า pensament pirinenc pensament pirinenc [ca]