• การออกเสียงคำว่า Eugenia Eugenia [ro]
 • การออกเสียงคำว่า fijnspar fijnspar [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Aloe vera Aloe vera [en]
 • การออกเสียงคำว่า Эрбет Эрбет [tt]
 • การออกเสียงคำว่า holm oak holm oak [en]
 • การออกเสียงคำว่า staghorn staghorn [en]
 • การออกเสียงคำว่า fungi fungi [la]
 • การออกเสียงคำว่า Häböök Häböök
 • การออกเสียงคำว่า зәңгәркүз зәңгәркүз [tt]
 • การออกเสียงคำว่า зәнбәк зәнбәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า марул марул [tt]
 • การออกเสียงคำว่า нәркәмәс нәркәмәс [tt]
 • การออกเสียงคำว่า какыча какыча [tt]
 • การออกเสียงคำว่า bäräñge bäräñge [tt]
 • การออกเสียงคำว่า dieffenbachia dieffenbachia [it]
 • การออกเสียงคำว่า vegetative vegetative [en]
 • การออกเสียงคำว่า tomatväxt tomatväxt [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Schierlings-Wasserfenchel Schierlings-Wasserfenchel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Käferbohne Käferbohne [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sarracenia purpurea Sarracenia purpurea [la]
 • การออกเสียงคำว่า Sarracenia leucophylla Sarracenia leucophylla [en]
 • การออกเสียงคำว่า Drosera capensis Drosera capensis [la]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Artemisia argyi Artemisia argyi [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Bergdistel Bergdistel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Alpendistel Alpendistel [de]
 • การออกเสียงคำว่า medullary medullary [en]
 • การออกเสียงคำว่า oměj oměj [cs]
 • การออกเสียงคำว่า Rapswurzel Rapswurzel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Kohlpalme Kohlpalme [de]
 • การออกเสียงคำว่า Tupinambo Tupinambo [es]