หมวดหมู่:

botánica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbotánica

 • การออกเสียง : arroz arroz [es]
 • การออกเสียง : pole pole [en]
 • การออกเสียง : Madeira Madeira [pt]
 • การออกเสียง : algodón algodón [es]
 • การออกเสียง : acacia acacia [en]
 • การออกเสียง : trigo trigo [es]
 • การออกเสียง : uva uva [es]
 • การออกเสียง : planta planta [es]
 • การออกเสียง : Amora Amora [pt]
 • การออกเสียง : paste paste [en]
 • การออกเสียง : macetas macetas [es]
 • การออกเสียง : agricultura agricultura [pt]
 • การออกเสียง : maceta maceta [es]
 • การออกเสียง : tabaco tabaco [es]
 • การออกเสียง : cebada cebada [es]
 • การออกเสียง : ficus ficus [ca]
 • การออกเสียง : ozono ozono [it]
 • การออกเสียง : arbusto arbusto [es]
 • การออกเสียง : pehuén pehuén [es]
 • การออกเสียง : cambio climático cambio climático [es]
 • การออกเสียง : escapo escapo [es]
 • การออกเสียง : ibéris ibéris [fr]
 • การออกเสียง : copihue copihue [es]
 • การออกเสียง : Agronomía Agronomía [es]
 • การออกเสียง : antera antera [it]
 • การออกเสียง : folla folla [it]
 • การออกเสียง : idiógino idiógino [es]
 • การออกเสียง : agaricáceo agaricáceo [pt]
 • การออกเสียง : papilionácea papilionácea [pt]
 • การออกเสียง : zigofiláceo zigofiláceo [pt]
 • การออกเสียง : zigomorfo zigomorfo [pt]
 • การออกเสียง : botánica botánica [es]
 • การออกเสียง : álamo álamo [es]
 • การออกเสียง : fitoterapia fitoterapia [it]
 • การออกเสียง : vexetal vexetal [gl]
 • การออกเสียง : florífero florífero [pt]
 • การออกเสียง : agracejo agracejo [es]
 • การออกเสียง : chícharo chícharo [es]
 • การออกเสียง : cactáceo cactáceo [pt]
 • การออกเสียง : equiseto equiseto [it]
 • การออกเสียง : palmera datilera palmera datilera [ca]
 • การออกเสียง : Conífera Conífera [es]
 • การออกเสียง : botànica botànica [ca]
 • การออกเสียง : algas algas [pt]
 • การออกเสียง : horticultura horticultura [es]
 • การออกเสียง : buracos buracos [pt]
 • การออกเสียง : culinaria culinaria [es]
 • การออกเสียง : cardamomo cardamomo [it]
 • การออกเสียง : agárico agárico [pt]
 • การออกเสียง : mirtillo mirtillo [it]
 • การออกเสียง : pedicelo pedicelo [eo]
 • การออกเสียง : cupular cupular [en]
 • การออกเสียง : soia soia [it]
 • การออกเสียง : fitoquímica fitoquímica [pt]
 • การออกเสียง : arlo arlo [fr]
 • การออกเสียง : carpelo carpelo [pt]
 • การออกเสียง : verticilo verticilo [pt]
 • การออกเสียง : Fitosocioloxía Fitosocioloxía [gl]
 • การออกเสียง : nictagináceas nictagináceas [es]
 • การออกเสียง : aceite vexetal aceite vexetal [gl]
 • การออกเสียง : nasiona nasiona [pl]
 • การออกเสียง : aquenio aquenio [es]
 • การออกเสียง : división celular división celular [gl]
 • การออกเสียง : gamopétala gamopétala [es]
 • การออกเสียง : tragacanto tragacanto [es]
 • การออกเสียง : centeo centeo [gl]
 • การออกเสียง : bífero bífero [pt]
 • การออกเสียง : árbores de morera árbores de morera [gl]
 • การออกเสียง : convolvulácea convolvulácea [es]
 • การออกเสียง : bignoniácea bignoniácea [es]
 • การออกเสียง : fitoloxía fitoloxía [gl]
 • การออกเสียง : dondiego dondiego [es]
 • การออกเสียง : borraginácea borraginácea [es]
 • การออกเสียง : monocotiledónea monocotiledónea [es]
 • การออกเสียง : علم النبات علم النبات [ar]
 • การออกเสียง : lengua de vaca lengua de vaca [es]
 • การออกเสียง : convolvuláceas convolvuláceas [es]
 • การออกเสียง : tapsia tapsia [it]
 • การออกเสียง : Morfoloxía Morfoloxía [gl]
 • การออกเสียง : fanerógamo fanerógamo [es]
 • การออกเสียง : mala herba mala herba [gl]
 • การออกเสียง : xenes saltaríns xenes saltaríns [gl]
 • การออกเสียง : amiláceo amiláceo [pt]
 • การออกเสียง : bucare bucare [it]
 • การออกเสียง : amoreira amoreira [pt]
 • การออกเสียง : transposóns transposóns [gl]
 • การออกเสียง : heliotropo heliotropo [es]
 • การออกเสียง : dicotiledóneo dicotiledóneo [es]
 • การออกเสียง : acícula acícula [pt]
 • การออกเสียง : dicotiledón dicotiledón [es]
 • การออกเสียง : euforbiáceo euforbiáceo [es]
 • การออกเสียง : coriácea coriácea [es]
 • การออกเสียง : nictaginácea nictaginácea [es]
 • การออกเสียง : clorofila clorofila [pt]
 • การออกเสียง : xénero xénero [gl]
 • การออกเสียง : cana de azucre cana de azucre [gl]
 • การออกเสียง : pistilo pistilo [pt]
 • การออกเสียง : ramnácea ramnácea [es]
 • การออกเสียง : raíz adventicia raíz adventicia [es]
 • การออกเสียง : fieito fieito [gl]