หมวดหมู่:

botànica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbotànica

 • การออกเสียง : corner corner [en]
 • การออกเสียง : acacia acacia [en]
 • การออกเสียง : acero acero [es]
 • การออกเสียง : zenzero zenzero [it]
 • การออกเสียง : rave rave [en]
 • การออกเสียง : muguet muguet [fr]
 • การออกเสียง : agave agave [de]
 • การออกเสียง : lavanda lavanda [it]
 • การออกเสียง : server server [en]
 • การออกเสียง : menta menta [es]
 • การออกเสียง : Elina Elina [fi]
 • การออกเสียง : peonia peonia [it]
 • การออกเสียง : eucalipto eucalipto [pt]
 • การออกเสียง : mimosa mimosa [ca]
 • การออกเสียง : frangipane frangipane [fr]
 • การออกเสียง : ficus ficus [ca]
 • การออกเสียง : melis melis [tr]
 • การออกเสียง : floema floema [pt]
 • การออกเสียง : pervinca pervinca [pt]
 • การออกเสียง : yucca yucca [fr]
 • การออกเสียง : gelsomino gelsomino [it]
 • การออกเสียง : calendula calendula [it]
 • การออกเสียง : licopodio licopodio [es]
 • การออกเสียง : ruda ruda [es]
 • การออกเสียง : malva malva [ca]
 • การออกเสียง : Lantana Lantana [en]
 • การออกเสียง : lobelia lobelia [en]
 • การออกเสียง : geranio geranio [es]
 • การออกเสียง : melagrana melagrana [it]
 • การออกเสียง : rosella rosella [ca]
 • การออกเสียง : morera morera [ca]
 • การออกเสียง : valeriana valeriana [ca]
 • การออกเสียง : liquirizia liquirizia [it]
 • การออกเสียง : estepa blanca estepa blanca [ca]
 • การออกเสียง : rosmarino rosmarino [it]
 • การออกเสียง : visciola visciola [it]
 • การออกเสียง : timo timo [es]
 • การออกเสียง : ortiga ortiga [ca]
 • การออกเสียง : Mosquera Mosquera [de]
 • การออกเสียง : Sorolla Sorolla [es]
 • การออกเสียง : pistillo pistillo [it]
 • การออกเสียง : orenga orenga [ca]
 • การออกเสียง : Orval Orval [nl]
 • การออกเสียง : Camelia Camelia [it]
 • การออกเสียง : tagete tagete [it]
 • การออกเสียง : sofora pendula sofora pendula [it]
 • การออกเสียง : boix boix [ca]
 • การออกเสียง : heura heura [ca]
 • การออกเสียง : violer violer [sv]
 • การออกเสียง : tarassaco tarassaco [it]
 • การออกเสียง : equiseto equiseto [it]
 • การออกเสียง : giaggiolo giaggiolo [it]
 • การออกเสียง : cannella cannella [it]
 • การออกเสียง : sicomoro sicomoro [it]
 • การออกเสียง : jonc jonc [ca]
 • การออกเสียง : briofite briofite [it]
 • การออกเสียง : germen germen [es]
 • การออกเสียง : sarga sarga [ca]
 • การออกเสียง : dracena dracena [pt]
 • การออกเสียง : atzavara atzavara [ca]
 • การออกเสียง : biancospino biancospino [it]
 • การออกเสียง : centella centella [es]
 • การออกเสียง : saprofita saprofita [it]
 • การออกเสียง : cumino cumino [it]
 • การออกเสียง : gerani gerani [it]
 • การออกเสียง : palmera datilera palmera datilera [ca]
 • การออกเสียง : portulaca portulaca [it]
 • การออกเสียง : oleandro oleandro [it]
 • การออกเสียง : estepa borrera estepa borrera [ca]
 • การออกเสียง : calta calta [pt]
 • การออกเสียง : bleda bleda [ca]
 • การออกเสียง : alaterno alaterno [pt]
 • การออกเสียง : cardamomo cardamomo [it]
 • การออกเสียง : agnocasto agnocasto [it]
 • การออกเสียง : dríada dríada [pt]
 • การออกเสียง : Dafne Dafne [pt]
 • การออกเสียง : vern vern [no]
 • การออกเสียง : ametller ametller [ca]
 • การออกเสียง : tritico tritico [ia]
 • การออกเสียง : alcanna alcanna [it]
 • การออกเสียง : mirtillo mirtillo [it]
 • การออกเสียง : sepalo sepalo [it]
 • การออกเสียง : olivera olivera [ca]
 • การออกเสียง : utricolaria utricolaria [it]
 • การออกเสียง : solanacee solanacee [it]
 • การออกเสียง : turra turra [sc]
 • การออกเสียง : aucuba aucuba [it]
 • การออกเสียง : celosia celosia [pt]
 • การออกเสียง : bistorta bistorta [pt]
 • การออกเสียง : Lonicera caprifolium Lonicera caprifolium [it]
 • การออกเสียง : erisimo erisimo [it]
 • การออกเสียง : zafferano zafferano [it]
 • การออกเสียง : servera servera [sv]
 • การออกเสียง : endosperma endosperma [pt]
 • การออกเสียง : angiosperme angiosperme [it]
 • การออกเสียง : erbacee erbacee [ro]
 • การออกเสียง : cinamom cinamom [ca]
 • การออกเสียง : luppolo luppolo [it]
 • การออกเสียง : salze salze [ca]
 • การออกเสียง : centaurea centaurea [it]