หมวดหมู่:

bosnia-hercegovina

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbosnia-hercegovina

  • การออกเสียง : Republika Srpska
    Republika Srpska [sr]
  • การออกเสียง : неум
    неум [sr]