หมวดหมู่:

bogotanismo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbogotanismo

  • การออกเสียง : Chapinero Chapinero [es]
  • การออกเสียง : Chicó Chicó [es]
  • การออกเสียง : Zipaquirá Zipaquirá [es]
  • การออกเสียง : sibateño sibateño [es]
  • การออกเสียง : Usaquén Usaquén [es]
  • การออกเสียง : soachuno soachuno [es]