หมวดหมู่:

body parts

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbody parts

 • การออกเสียง : mitâpiskan mitâpiskan [cr]
 • การออกเสียง : otokana otokana [cr]
 • การออกเสียง : мъди мъди [bg]
 • การออกเสียง : mitihtiman mitihtiman [cr]
 • การออกเสียง : ریڑھ ریڑھ [ur]
 • การออกเสียง : embryonnaire embryonnaire [fr]
 • การออกเสียง : kiskiwan kiskiwan [cr]
 • การออกเสียง : mitisiy mitisiy [cr]
 • การออกเสียง : kitôskwana kitôskwana [cr]
 • การออกเสียง : wiyaw wiyaw [cr]
 • การออกเสียง : krajnik krajnik [pl]
 • การออกเสียง : miyêsapiwinânisa miyêsapiwinânisa [cr]
 • การออกเสียง : thyroïde thyroïde [fr]
 • การออกเสียง : duct duct [en]
 • การออกเสียง : kipwâma kipwâma [cr]
 • การออกเสียง : دھڑ دھڑ [ur]
 • การออกเสียง : maskasiy maskasiy [cr]
 • การออกเสียง : dessous de pied dessous de pied [fr]
 • การออกเสียง : חצוצרות חצוצרות [he]
 • การออกเสียง : kisita kisita [cr]
 • การออกเสียง : petit complexus petit complexus [fr]
 • การออกเสียง : tannsett tannsett [is]
 • การออกเสียง : nasus nasus [la]
 • การออกเสียง : ocihcîsa ocihcîsa [cr]
 • การออกเสียง : ערמונית ערמונית [he]
 • การออกเสียง : kisicisa kisicisa [cr]
 • การออกเสียง : etusormi etusormi [fi]
 • การออกเสียง : nisita nisita [cr]
 • การออกเสียง : seminal duct seminal duct [en]
 • การออกเสียง : ขนตา ขนตา [th]
 • การออกเสียง : چھنگلی چھنگلی [ur]
 • การออกเสียง : کھوپڑی کھوپڑی [ur]
 • การออกเสียง : otêh otêh [cr]
 • การออกเสียง : tubar tubar [fr]
 • การออกเสียง : בטן בטן [he]
 • การออกเสียง : osicisa osicisa [cr]
 • การออกเสียง : mitiy mitiy [cr]
 • การออกเสียง : חולייה חולייה [he]
 • การออกเสียง : ראות ראות [he]
 • การออกเสียง : kâwikan kâwikan [cr]
 • การออกเสียง : fœtal fœtal [fr]
 • การออกเสียง : petit orteil petit orteil [fr]
 • การออกเสียง : dento dento [eo]
 • การออกเสียง : mitêyaniy mitêyaniy [cr]
 • การออกเสียง : kôhpanak kôhpanak [cr]
 • การออกเสียง : cor au pied cor au pied [fr]
 • การออกเสียง : endocardium endocardium [nl]
 • การออกเสียง : benak benak [ind]
 • การออกเสียง : kiskâhtik kiskâhtik [cr]
 • การออกเสียง : nitâhkay nitâhkay [cr]
 • การออกเสียง : Hypophyse Hypophyse [fr]
 • การออกเสียง : členok členok [sk]
 • การออกเสียง : peukalo peukalo [fi]
 • การออกเสียง : nitâpiskan nitâpiskan [cr]
 • การออกเสียง : thoracique thoracique [fr]
 • การออกเสียง : kitâpiskan kitâpiskan [cr]
 • การออกเสียง : צוואר-הרחם צוואר-הרחם [he]
 • การออกเสียง : kispikêkana kispikêkana [cr]
 • การออกเสียง : бIаьрг бIаьрг [ce]
 • การออกเสียง : مُنہ مُنہ [ur]
 • การออกเสียง : niskon niskon [cr]
 • การออกเสียง : kitihtikonwa kitihtikonwa [cr]
 • การออกเสียง : الذراعين الذراعين [ar]
 • การออกเสียง : בית-החזה בית-החזה [he]
 • การออกเสียง : ocisk ocisk [cr]
 • การออกเสียง : Ho' Ho' [tlh]
 • การออกเสียง : چوتڑ چوتڑ [ur]
 • การออกเสียง : קרקפת קרקפת [he]
 • การออกเสียง : mikohtâkan mikohtâkan [cr]
 • การออกเสียง : unga (nf) unga (nf) [sro]
 • การออกเสียง : נמשים נמשים [he]
 • การออกเสียง : ostikwân ostikwân [cr]
 • การออกเสียง : nicisk nicisk [cr]
 • การออกเสียง : ospikêkana ospikêkana [cr]
 • การออกเสียง : kitihtimana kitihtimana [cr]
 • การออกเสียง : אוזן אוזן [he]
 • การออกเสียง : nikohtâkan nikohtâkan [cr]
 • การออกเสียง : منہ منہ [ur]
 • การออกเสียง : mitihtikon mitihtikon [cr]
 • การออกเสียง : faisceau claviculaire faisceau claviculaire [fr]
 • การออกเสียง : معدہ معدہ [ur]
 • การออกเสียง : grand complexus grand complexus [fr]
 • การออกเสียง : carpe carpe [fr]
 • การออกเสียง : matay matay [cr]
 • การออกเสียง : nitihtikosiyak nitihtikosiyak [cr]
 • การออกเสียง : چھاتی چھاتی [ur]
 • การออกเสียง : nisôkan nisôkan [cr]
 • การออกเสียง : radiographier radiographier [fr]
 • การออกเสียง : coraco-brachial coraco-brachial [fr]
 • การออกเสียง : kitakay kitakay [cr]
 • การออกเสียง : चमड़ी चमड़ी [hi]
 • การออกเสียง : ٹانگ ٹانگ [ur]
 • การออกเสียง : לחי לחי [he]
 • การออกเสียง : עורק עורק [he]
 • การออกเสียง : kitokana kitokana [cr]
 • การออกเสียง : סרעפת סרעפת [he]
 • การออกเสียง : ציפורן ציפורן [he]
 • การออกเสียง : nitiy nitiy [cr]
 • การออกเสียง : miskîsik miskîsik [cr]
 • การออกเสียง : kitiy kitiy [cr]